Logit s.r.o.
Logit s.r.o.
Česká republika – Podbořany
Logit, s.r.o. je společností patřící do italského koncernu RadiciGroup, konkrétně divize Fibres (umělá vlákna).
 
Na Podbořansku působí již do roku 1999 a zabývá se zpracováním (skaním a následnou teplenou fixací) PA vláken sloužících následně pro výrobu koberců. Patří mezi největší zaměstnavatele v regionu.
 
Základním mottem společnosti je trvale udržitelný rozvoj postavený na myšlence zodpovědného chování všech subjektů zúčastněných v procesu ekonomického chodu firmy.
 
Společnost je držitelem certifikátů v oblasti kvality ISO 9001, systému environmentálního managementu 14001, systému hospodaření s energiemi 50001 a systému bezpečnosti práce OHSAS 18001.
 
Logit productive site
 
Kontakty
Hlubany 119, 441 01 Podbořany, CZ
tel. +420 415 237 911
fax. +420 415 237 912
 
 
RadiciGroup
RadiciGroup je jedna z nejaktivnějších italských chemických společností na mezinárodní úrovni. Její obchodní aktivity mají celosvětovou působnost a jsou zaměřené na chemii, plasty, syntetická vlákna a netkané textilie.
 
Jedna z klíčových a velmi silných stránek skupiny RadiGroup je integrace celého řetězce výroby a následného zpracování polyamidové příze.
 
Skupina má pod kontrolou celý proces výroby, počínaje chemickými meziprodukty, po kyselinu adipovou a polyamid 6 a 6.6, až po technické plasty a syntetická vlákna.
 
Výrobky skupiny RadiciGroup jsou vyváženy do celého světa a nacházejí uplatnění v celé škále různých odvětví - od oblečení, sportovních potřeb, nábytku, až po využití v automobilovém průmyslu, elektrických a elektronických spotřebních zařízeních.
 
 
 
Jsme na Podbořansku doma – Fond Logit
 
 • Fondu Logit 8/01/20168.9.2017 Logit Sro obnovila systémy certifikace.

  Certifikát 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011 a 18001:2007 pro závod koncernu RadiciGroup specializovaný na výrobu BCF příze.

  Společnost Logit Sro, která je součástí koncernu RadiciGroup a která se specializuje na zpracování BCF přízí z polyamidu 6 a 6.6 se značkou Radifloor® určených pro výrobu koberců, dosáhla obnovení certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 podle nového vydání norem z roku 2015. Obnovila rovněž certifikát ISO 50001 a udržela si certifikát OHSAS 18001.
 • Download PRESS RELEASE
   
 
 • Fondu Logit 8/01/20169.11.2016 Italský velvyslanec v České republice navštívil společnost Logit Sro - Pro skupinu RadiciGroup je velmi důležitý dialog s místními institucemi a komunitami. 

  S. E. Aldo Amati, italský velvyslanec v České republice navštívil výrobní závod společnosti Logit Sro v Podbořanech, aby se osobně seznámil s výrobním programem skupiny Radici a jejím firemním závazkem v souvislosti s ochranou životního prostředí, bezpečnosti a kvality jejích výrobků.

  Velvyslance, jehož doprovázela delegace tvořená zástupci Italsko-české obchodní a průmyslové komory, přivítali společně COO společnosti RadiciGroup Maurizio Radici, ředitel Business Area Performance Yarn Nicola Agnoli a ředitel českého výrobního závodu Martin Chlup, kteří zdůraznili, že tato iniciativa představuje konkrétní aktivitu v rámci činnosti stakeholder engagement propagované společností RadiciGroup.
 • Download PRESS RELEASE
 
 
Fondu Logit 8/01/2016
 • 8.1.2016 [Hlubany] Když jsme na počátku roku 2015 založili svůj dobročinný fond LOGIT, oslovili jsme organizace, které nás o finanční podporu žádaly v minulých letech. Z dvanácti oslovených organizací využila možnosti získat prostředky přibližně polovina. V druhé polovině roku dostaly možnost získat finanční prostředky z Fondu LOGIT již všechny neziskové organizace z Podbořanska a okolí v případě, že se jejich aktivit účastní zaměstnanci společnosti. Zájem byl obrovský. Ústecká komunitní nadace, která fond spravuje, obdržela celkem 16 žádosti o nadační příspěvek v celkové požadované výši 286 000 Kč. Podpořených bylo nakonec šest projektů v celkové výši 110 000 Kč.
 
“Spolek OKAP získal prostředky na vybudování nové veřejné zahrady situované v blízkosti kostela Božího Spasitele v Podbořanech, zahradu pro ekologickou výchovu na území bývalé školní zahrady v Nepomyšli vybuduje Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle. Vypomohli jsme i Základní škole Kryry se zakoupením zabezpečovacího zařízení soužící k bezpečnosti žáků ve školní družině, " prozradil Martin Chlup, ředitel společnosti LOGIT s.r.o.
 
Finanční prostředky se dostaly i na uskutečnění charitativního hudebně-divadelního festivalu na podporu oprav gotického kostela v Libyni, který již řadu let pořádá sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí. Výchovný ústav v Buškovicích si bude moct díky příspěvku z Fondu LOGIT dovybavit nové multifunkční hřiště. Mateřské centrum Jonáš rozjede pásma dramatické výchovy pro děti předškolního a mladšího školního věku.
 
Neziskové organizace měly možnost získat prostředky až do výše 20.000 korun. „Žádosti posuzovala tříčlenná komise složená jak ze zástupců společnosti LOGIT, tak z externích odborníků. Vybraným neziskovým organizacím byly dnes předány symbolické šeky a byly podepsány smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Prostředky budou organizacím zaslány tak, aby je již od 1. února 2016 mohly čerpat," uvedla Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace.
 
 • 24.9.2015 [Hlubany] Volnočasové aktivity dětí, obnova místních kulturních tradic či pořádání nekomerčních kulturních akcí,péče o drobné kulturní památky a další. To vše chceme v mikroregionu Podbořansko podpořit jako jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají naši zaměstnanci nebo rodinní příslušníci. Neziskové organizace včetně škol a školek mají možnost si do 8. října 2015 požádat až o 20 000 korun na svůj záměr. Z Fondu LOGIT bude na tyto dobročinné účely rozděleno min. 100 000 korun. Správu a administraci fondu svěřila firma prestižní Ústecké komunitní nadaci, která má v této oblasti již více než 20 let zkušenosti.
 
“V polovině června tohoto roku jsme předávali šeky prvním podpořeným neziskovým organizacím, které obdržely finanční prostředky z našeho nově založeného dobročinného Fondu LOGIT.  Do výběrového řízení se tehdy mohly zapojit pouze organizace, které se o finanční podporu ucházely v minulých letech. Nyní jsme výběrové řízení otevřeli všem zájemcům, kteří hledají prostředky na své projekty, které ale prokazatelně přispívají k tomu, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe. Chceme tak dát příležitost všem aktivním lidem na Podbořansku.” uvedl Martin Chlup, ředitel společnosti LOGIT s.r.o. 
 
Fondu Logit 24/09/2015
 • 24.9.2015 [Mašťov] Dnes proběhlo slavnostní předání vozu Dacia Dokker dětskému domovu v Mašťově v rámci projektu “Auto pomáhá”.
 
Naše společnost je již druhým rokem hlavním partnerem tohoto projektu na Podbořansku. Jsem moc rád, že se nám po velkém úspěchu v loňském roce, kdy podobný vůz dostal Dům s pečovatelskou službou v Podbořanech, podařilo letos udělat radost dětem z dětského domova.
 
 
 
 
 
 • Fondu Logit 12/06/201512.6.2015 [Hlubany] Na nové náčiní na gymnastickou a pohybovou průpravu se mohou těšit děti z tanečního oboru Základní umělecké školy Podbořany, na bylinkovou zahrádku zase děti ze Základní školy Kryry. Nové sportovní soupravy dostanou malí fotbalisté z Blšan. Dostalo se i na pomoc tělesně postiženým z místní organizace Podbořany či dětem ze Střediska výchovné péče Čtyřlístek. Všech pět projektů v celkové výši 95 000 Kč jsme podpořili z nově založeného dobročinného fondu Logit.
 
“Na naši společnost se každoročně obrací dvě desítky neziskových organizací, místních spolků a škol s žádostmi o finanční podporu. Žádosti přicházejí v průběhu celého roku, emailem či poštou a stejně tak i objem žádaných prostředků je různý od pár tisíc korun po desítky tisíc. Proto jsme se rozhodli dát našim dobročinným aktivitám určitá pravidla a řád a založit dobročinný Fond LOGIT.  Nyní máme za sebou první ročník v tomto novém režimu a předpokládáme, že v podobném duchu budeme pokračovat i v příštím roce.” uvedl Martin Chlup, ředitel společnosti LOGIT s.r.o.
 
V letošním roce společnost oslovila organizace, které o finanční podporu žádaly v minulých letech. Z dvanácti oslovených organizací využila možnosti nově získat prostředky až do výše 20.000 korun z nově založeného Fondu LOGIT přibližně polovina. „Žádosti posuzovala tříčlenná komise složená jak ze zástupců společnosti LOGIT, tak z externích odborníků. Vybraným neziskovým organizacím byly dnes předány symbolické šeky a byly podepsány smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Prostředky budou organizacím zaslány tak, aby je již od 1. července 2015 mohly čerpat," uvedla Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace, která fond spravuje.
 
 • Fondu Logit 7/08/20147.8.2014 [Podborany]  Slavnostní předávání vozu Renault Kangoo Domu s pečovatelskou službou v Podbořanech v rámci projektu “Auto pomáhá”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní příležitosti
 
Pro nás v Logitu má každý člověk svou individuální hodnotu. Stále hledáme nové talenty. Lidi, kteří chtějí objevovat své vlastní dovednosti a zkušenosti ve spolupráci s námi.
Přidejte se k nám!
 
Aktuálně hledáme:
 • operátor/-ka do výroby
 
Pokud máte zájem pracovat v naší společnosti, vyplňte prosím níže uvedený dotazník. Uveďte své jméno a příjmení, datum narození, tel. číslo, email a oblasti, ve které byste rádi pracoval/-a, Vaše současné zaměstnání, informace o Vašem vzdělání a jazykové vybavenosti.
 
Ke stažení
 
Dotazník
*
*
*
*
*
*
Vzdělání
*
Životopis v pdf formátu
Pro zpracování Vašeho dotazníku musíte vložit Váš životopis.
Ochrana osobních dat
Vaše osobní údaje budou zpracovány námi, ručně i pomocí systémů zpracování údajů, za účelem a) splnění vašich požadavků (nutný souhlas) a pro výkon činností v oblasti b) marketingu, propagační činnosti a zasílání informačních materiálů týkajících do služeb a produktů nabízených naší organizací (vyžadován souhlas). Přenos dat není povinný, ale potřebný pro uspokojení vašich požadavků. Vaše údaje mohou být předány jiným ovládaným nebo spřízněným společnostem. Data nebudou zveřejněna. Chtěli bychom Vám připomenout, že za účelem výkonu práv stanovených v zákoně na ochranu osobních dat (přístup, změnu, vymazání, námitky k vyřizování vašich dat, atd.), se můžete písemně obrátit na osobu odpovědnou za nakládání s údaji na adresu RADICI PARTECIPAZIONI SpA - Via Paleocapa, 9 - 24122 BERGAMO – Italy
Obdrželi jsme Vaši žádost a chtěli bychom Vám poděkovat za pozornost.
Pokud Váš profil bude vyhovovat našim požadavkům, budeme Vás kontaktovat.
Logit s.r.o.