HERAFLEX®
HERAFLEX® E MTE5505UK 100 NT

TPC-ET Thermoplastic Elastomer. Medium-high Modulus, Nominal Shore D/60. Natural colour. Suitable for Mandrels & Tubes Extrusion

Technische Daten
Geschäftsbereich

High Performance Polymers

Marke

Heraflex®

Anwendungen

-